Pere Varias Gibert

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 27
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Simon i Rosalia
Nom fills -
Any naixement 1913
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Sadurní d'Anoia
Lloc de residència Hospital, 8
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions PSUC, CNT
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones