Pere Rossell Cucurella

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 56
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Maria
Nom fills 5
Any naixement 1883
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Castellet i la Gornal
Lloc de residència França, 102
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones