Pere Nin Fortuny

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 45
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Teresa Romeu Romagosa
Nom pares Joan i Antònia
Nom fills -
Any naixement 1894
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Calafell
Lloc de residència c/ dell Pou, 35
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones