Pere Jané Gallart

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 41
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Teresa Rosell Rafecas
Nom pares Joan i Josepa
Nom fills 3
Any naixement 1898
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Llorenç del Penedès
Lloc de residència carretera, s/n
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones