Pere Ferrer Font

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Vicenta
Nom fills -
Any naixement 1901
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement La Granada
Lloc de residència Estació, 54
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones