Pere Fernández Martos

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Maria
Nom fills 3
Any naixement 1904
Província de naixement Jaén
Municipi de naixement Pontones
Lloc de residència Carretera, 18 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones