Pere Colomer Soler

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 58
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Rosend i Isabel
Nom fills -
Any naixement 1882
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Bonaire, 30
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones