Pere Bertran Milà

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 54
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Maria
Nom fills 4
Any naixement 1884
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Sant Josep, 6
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions
Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones