Pelegrí Roig Pasqual

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Josepa
Nom fills -
Any naixement 1903
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Sant Sebastià, 2
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Milicià patruller
Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones