Pau Vall Alentorn

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 57
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador i Teresa
Nom fills 2
Any naixement 1882
Província de naixement Lleida
Municipi de naixement Pobla de Cérvoles
Lloc de residència del Pi, 45
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones