Pau Miravent Monterrat

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 53
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bellvei del Penedès
Lloc de residència Dues Províncies, 34 Casetes de la Gornal
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones