Neus Vidal Vives

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Joanet Guido
Edat 33
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Joan Vives Vidal (d)
Nom pares Joan i Dolors
Nom fills -
Any naixement 1906
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bellvei del Penedès
Lloc de residència Casetes de la Gornal
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones