Modest Ferrol Polo

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Magina
Nom fills 1
Any naixement 1910
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Mediona
Lloc de residència Major, 25
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones