Miquel Busquets Puigvert

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 44
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Saina
Nom fills 1
Any naixement 1895
Província de naixement Girona
Municipi de naixement Olot
Lloc de residència Carretera de la Masana, s/n baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones