Miquel Buisan Romerales

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 52
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Marià i Josepa
Nom fills 5
Any naixement 1887
Província de naixement Huesca
Municipi de naixement Sariñena
Lloc de residència José A. Primo, 41
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones