Mateu Batet Gibert

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Carme Solé Torner
Nom pares Joan i Dolors
Nom fills -
Any naixement 1904
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bonastre
Lloc de residència c/ Nou, 20
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius, Documentació

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones