Maria Vidal Isern

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 41
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Josep Peiró Nesi
Nom pares Pere i Dolors
Nom fills 3
Any naixement 1897
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bellvei del Penedès
Lloc de residència Carretera de Santa Oliva, 22
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones