Maria Solé Minguella

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 26
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue Josep Nin Vidal
Nom pares -
Nom fills 1
Any naixement 1913
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Duc de la Victòria, 28
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones