Marià Rodríguez González

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 48
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Bruno i Lluïsa
Nom fills 1
Any naixement 1890
Província de naixement Madrid
Municipi de naixement Valdilechas
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Domicili: c/ Francesc Macià, 32, Constantí (Tarragona)
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones