Maria Querol Mamper

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 33
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Marià i Rosa
Nom fills -
Any naixement 1906
Província de naixement Castelló de la Plana
Municipi de naixement Villores
Lloc de residència Vallcarca, 24
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones