Marc Garriga

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 32
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Masllorenç
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Exili

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones