Manuel Barberán Gil

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 24
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Manuel i Teresa
Nom fills -
Any naixement 1915
Província de naixement Teruel
Municipi de naixement Peñaroya
Lloc de residència Montserrat, 36
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones