Lluís Ràfols Carbonell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 63
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Josepa
Nom fills 1
Any naixement 1876
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Torrelles de Foix
Lloc de residència masia Moliné
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones