Lluís Bertran Almirall

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 27
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Rosa
Nom fills -
Any naixement 1914
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Olèrdola
Lloc de residència Plana Rodona, 17
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Exili, Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones