Llorenç Urpí Cañellas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Llorenç Colom
Edat 55
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Maria Rovira Miró
Nom pares Magí i Francesca
Nom fills -
Any naixement 1884
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement La Bisbal del Penedès
Lloc de residència c/ Sant Isidre, 8
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones