Josep Vallès Clausells

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 20
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Carme
Nom fills -
Any naixement 1919
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Les Cabanyes
Lloc de residència U, 50 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones