Josep Turdiu Arnabat

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 52
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Genoveva Batet Cabiol
Nom pares Miquel i Francesca
Nom fills -
Any naixement 1887
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement La Bisbal del Penedès
Lloc de residència c/ Clavé, 12
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones