Josep Suriol Gallego

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Carme
Nom fills 2
Any naixement 1905
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Font-rubí
Lloc de residència Guardiola de Font-rubí
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions Filiació: UR/ERC
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones