Josep Serra Palmer

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 51
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Joana
Nom fills 2
Any naixement 1888
Província de naixement Balears
Municipi de naixement Palma de Mallorca
Lloc de residència Joan Tarridà, 6
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Sergent guàrdies assalt
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones