Josep Serdà Candela

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 41
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Maria
Nom fills 7
Any naixement 1898
Província de naixement Alacant
Municipi de naixement Crevillent
Lloc de residència Armiñana, 8
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones