Josep Segura Pons

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 25
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Àngela
Nom fills -
Any naixement 1914
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Montmell
Lloc de residència Aiguaviva, masia de can Colet
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones