Josep Saumell Gallego

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 56
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Francesca
Nom fills 1
Any naixement 1891
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Font-rubí
Lloc de residència Masia, 7
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones