Josep Sanromà Gibert

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Pilar Torné
Nom pares Marcel·lí i Carme
Nom fills -
Any naixement 1910
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bonastre
Lloc de residència c/ de l'Església, 7
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones