Josep Rovira Coll

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Serafí i Emília
Nom fills 1
Any naixement 1902
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Carretera de Sitges, 9
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Policia
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones