Josep Rius Morgades

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 27
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Elvira Solé
Nom pares Josep i Josepa
Nom fills -
Any naixement 1912
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bellvei del Penedès
Lloc de residència Santa Anna, 79
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Exili, Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones