Josep Rafecas Marsé

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Cisquet de la Almunia
Edat 50
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Teresa Estalella
Nom pares Joan i Rosa
Nom fills 1
Any naixement -
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Castellví de la Marca
Lloc de residència Passeig de Castelar, 33
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones