Josep Prats Poch

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 27
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Àngela
Nom fills -
Any naixement 1912
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Montmell
Lloc de residència La Joncosa del Montmell, afores
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones