Josep Piquer Boya

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Ramon i Antònia
Nom fills 1
Any naixement 1914
Província de naixement La Rioja
Municipi de naixement Bobadilla
Lloc de residència Estació, 44
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones