Josep Montserrat Torrents

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 48
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Maria Rafecas Plana
Nom pares Pau i Josepa
Nom fills 2
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Llorenç del Penedès
Lloc de residència Mare de Déu dels Dolors, 24
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones