Josep Montserrat Casellas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Martinet
Edat 42
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Rosa Mañé
Nom pares Màrtir i Maria
Nom fills 2
Any naixement 1897
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Santa Oliva
Lloc de residència Nou, 10
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones