Josep Mata Bertran

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 24
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Magí i Maria
Nom fills 1
Any naixement 1915
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Esparreguera
Lloc de residència Santa Clara, 37
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Comerciant
soldat
Altres Exili, Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones