Josep Martínez Conesa

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 63
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Antònia
Nom fills 3
Any naixement 1876
Província de naixement Murcia
Municipi de naixement Cartagena
Lloc de residència Hospital, s/n
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones