Josep (Joan) Pascual Pujadó

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat -
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Torrelles de Foix
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Memòria oral de la família
Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones