Josep Hernández Rodríguez

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 31
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Espernça
Nom fills -
Any naixement 1908
Província de naixement Badajoz
Municipi de naixement Berlanga
Lloc de residència Angelitat, 11 (Vallcarca)
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Tinent
Altres Exili, Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones