Josep Hernández García

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement -
Municipi de naixement La Palma de los Alazares
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Tinent PSUC
Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones