Josep Güell Figueras

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 34
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Alberta
Nom fills -
Any naixement 1905
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Doctor Robert, 50
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones