Josep Gibert Freixas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 54
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Dolors
Nom fills 1
Any naixement 1889
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Castellví de la Marca
Lloc de residència Casa Gibert
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions UR
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones