Josep Gallart Julià

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement 1903
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Subirats
Lloc de residència Ordal
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions
Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones