Josep Frutos Nicol

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 36
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Francesc i Beatriu
Nom fills 1
Any naixement 1903
Província de naixement Murcia
Municipi de naixement Aljucer (pedania)
Lloc de residència Lope de Vega, 2
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions

agent del SIM

Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones