Josep Fontanilles Domingo

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 36
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Rosa Vives Ventura
Nom pares Pere i Rosa
Nom fills 2
Any naixement 1903
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Nou, 19
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones